Vem drabbas av gallsten?

Gallsten är en vanlig sjukdom som oftast är ofarlig. Sjukdomen drabbar en tredjedel av alla kvinnor och en femtedel av alla män. Risken att drabbas av gallsten ökar med åldern, övervikt samt om du äter mycket fet mat.


Gallsten

Gallsten på en röntgenbild.

Gravid – vanligt med gallsten

Om du är gravid är det väldigt vanligt att du får gallstenar. Detta beror på att du får ökade kolesterolnivåer i gallblåsan under graviditeten.

Vet du med dig att du har problem med gallan sedan tidigare bör du kontakta din läkare för att få råd om vilka läkemedel du kan använda under graviditeten.

Vanligare hos kvinnor

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor drabbas någon gång av gallstensanfall. En femtedel av alla män gör det.

Övervikt

Övervikt är en vanlig orsak till gallsten. Detta eftersom det är vanligt att du som överviktig äter fet mat och inte motionerar tillräckligt.

Det är alltså inte övervikten i sig som ger gallstenar, utan livsstilen som kopplas samman med övervikt och fetma. Det är förhöjda halter av blodfetter som ökar risken.

Sjukdomar och anlag

Du kan ha anlag för att få gallstenar. Det kan också vara så att du har en sjukdom som gör att du har en ökad risk för gallstensanfall. Exempelvis leversjukdomar och tarmsjukdomar.